Titulný článok

ODBORNE A DISKRÉTNE

20 rokov

samostatne pôsobiaci advokát

___________________________

sídlo: Aston Building, III. posch.

Werferova 1, 040 11 Košice

mobil: 0904 413 049

Email: jan.martinec@icloud.com

právne služby

v sporovej agende aj

v nesporovej agende,

vrátane vypracovania zmlúv a

služieb „právnej prevencie“

poskytujem hlavne v oblastiach:

pracovné právo

obchodné právo

občianske právo

právo nehnuteľností

rodinné právo

trestné právo

napríklad vo veciach ako: skončenie pracovného pomeru, pracovnoprávna agenda, obchodné spory, obchodný register, živnostenský register, register partnerov verejného sektora (RPVS), prevod nehnuteľnosti, vysporiadanie nehnuteľnosti, rozvod a výživné, striedavá osobná starostlivosť, obhajoba v trestnom konaní.