JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT

zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od 1.1.2003, číslo licencie 1779

E-mail: Jan.Martinec@AdvokatMartinec.sk

Mobil:    0904 413 049   (+421 904 413 049)

Sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁT: JUDr. ŠTEFAN DEMKO, ADVOKÁT 

ZAMERANIE: Trestné právo, Občianske právo, Rodinné právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Správne právo