Titulný článok

ODBORNE A DISKRÉTNE

samostatne pôsobiaci advokát

s 20-ročnými skúsenosťami

___________________________

sídlo: Aston Building, III. posch.

Werferova 1, 040 11 Košice

mobil: 0904 413 049

Email: jan.martinec@icloud.com

právne služby

v sporovej agende aj

v nesporovej agende,

vrátane vypracovania zmlúv a

služieb „právnej prevencie“

poskytujem hlavne v oblastiach:

pracovné právo

obchodné právo

občianske právo

právo nehnuteľností

rodinné právo

trestné právo

napríklad vo veciach ako: skončenie pracovného pomeru, pracovnoprávna agenda, obchodné spory, obchodný register, živnostenský register, register partnerov verejného sektora (RPVS), prevod nehnuteľnosti, vysporiadanie nehnuteľnosti, rozvod a výživné, striedavá osobná starostlivosť, obhajoba v trestnom konaní.

Prevod nehnuteľnosti s advokátom, namiesto realitnej kancelárie.

PREČO PREVOD NEHNUTEĽNOSTI S ADVOKÁTOM?

Advokát háji len záujmy svojho klienta – len jednej strany zmluvy. To nie vždy platí pri realitnej kancelárii.

Nemožno dôverovať niekomu, kto háji záujmy protichodných strán – kupúceho aj predávajúceho.

Advokáta platí len jeho klient, nie aj druhá strana. To nie vždy platí pri realitnej kancelárii.

Advokát má oprávnenie poskytovať právne služby – vypracovať zmluvy. To neplatí pri realitnej kancelárii. Realitná kancelária nemá oprávnenie poskytovať právne služby.

Ak by realitná kancelária okrem sprostredkovania kúpy a predaja, poskytovala alebo ponúkala aj právne služby, tak riskuje spächanie trestného činu neoprávneného podnikania (podľa § 251 ods. 2 písm. e) Trestného zákona).

Sami sa rozhodnite, či chcete podporovať (v časti poskytovania právnych služieb) neoprávnené podnikanie, ktoré je spravidla drahšie ako oprávnené podnikanie advokáta.

Navyše advokát je oprávnený aj spravovať majetok klienta (podľa § 1 ods. 2 zákona o advokácii), čo pokrýva aj „sprostredkovateľskú“ činnosť realitnej kancelárie.

Cena? Ak si sami dokážete nájsť nehnuteľnosť (napr. na internete), alebo predávajúceho, či kupujúceho, tak si radšej najskôr porovnajte odmenu za vypracovanie zmluvy a podanie návrhu na vklad u advokáta, s províziou realitnej kancelárie. Budete prekvapení.

Isteže si môžete vypracovať zmluvu a návrh na vklad podľa vzoru z internetu. Je to „zadarmo“ a tomu zodpovedá aj kvalita zmluvy a návrhu. Ak vám takýto risk nevyjde, tak sa z toho radšej poučte a vyhľadajte advokáta.

Neopakujte vlastné alebo cudzie chyby, pri ktorých ide o kopu peňazí, alebo o strechu nad hlavou.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI S ADVOKÁTOM JE DOBRÁ VOĽBA!